Бібліотека ім. Марка Вовчка - ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ
Середа, 22.02.2017, 18:12

Бібліотека-філія №13 імені Марка Вовчка


Меню сайту

 

 

 

Категорії
Главная [0]Форма входу


Календар
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 421


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Пошук

Осталось...


Grad On Top Of The World With Laptop Online Education
ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ
Забруднення атмосфери мають як природний, так і антропогенний ха-рактер. Впливати на природні забруд-нення атмоcфери людина не може, але регулювати характер забруднень в ре-зультаті власної діяльності людство не тіль-ки може, але і повинно. Необхідно па-м'ятати, що в атмосферу попадають як ма-теріальні забруднювачі (гази, рідини, тверді речовини), так і енергетичні (шум, вібрації, електромагнітне, радіоактивне випро-мінювання). Джерелом забруднень атмосфери є практично всі види людської діяльності —від побутової до виробничої. Встановлено, що найбільший внесок у забруднення атмосфери робить автотранспорт і енер-гетика, особливо паливна. Розрізняють два вили забруднень атмосфери: загазованість і запиленість. Загазованість зв'язана з попаданням в атмосферу газів-забруднювачів, серед яких найбільше значення мають чадний Гд.3* вуглекислий газ, оксид сірки (IV), оксиди азоту, сірководень, аміак, метан, фреони. 1. SO2 (сірчистий газ) — один з найшкідливіших забруднювачів. Негативно впливає на все живе навіть у концентраціях 1-2 pрm (pрm —промілле — частинка на тисячу), а людина відчуває запах тільки при 3-5 ррm. У повітрі окислюється до SO3 і з водою утворює сірчану кислоту, яка є причиною кислотних дощів, що надзвичайно згубно діють на наші ліси, особливо хвойні. 2. Оксиди азоту — насамперед NO і NO2, — утворюються при згорянні палива при високих температурах. Для людини поріг шкідливості — 10 pрm NO2, і 50 pрm NO. При попаданні в грунт утворюють нітрозаміни, які є сильними ракотворчими сполуками (канцерогенами). В повітрі беруть участь в утворенні кислотних дощів. 3. Вуглеводні появляються при переробці та транспортуванні нафти, вугілля. Найменш токсичні аліфатичні вуглеводні, значно шкідливіші — аро-матичні та їх похідні. Велику загрозу для здоров'я становить бензапірен, який, між іншим, утворюється при палінні. 4. СО (чадний газ) — смертельна отрута для тварин і людей, бо, спо-лучаючись з гемоглобіном крові, блокує транспорт кисню. Утворюється при не-повному спалюванні. Наприклад, якщо перекрити димохід печі, в якій є розжарене вугілля, то може утворитись чадний газ. Утворюється також в автомашинах при непозкому згорянні пального. Небезпечний в закритих приміщеннях. На відкритому повітрі швидко окислюється і пере-творюється в СО2. Загазованість викликає різноманітні ефекти (парниковий ефект, кислотні дощі, озонові діри). Запиленість викликають дрібно-дисперсні частинки рідких і твердих ре-човин, що попали в атмосферу, які утво-рились у результаті як природних про-цесів (виверження вулканів, пилові бу-рі), так і промислових (виробництво це-менту, муки, кормових дріжджів, неповне згоряння палива). Запиленість є причиною появи різних видів смогу, пилових і димних туманів. Смоги бувають кількох типів. Найбільш вивчений вологий смог. Він властивий для країн з морським кліма-том, де дуже часті тумани і висока во-логість повітря. За 4 дні від лондон-ського смогу в 1952 р. загинуло понад 4 тис. чоловік. Сухий або лос-анджелеського типу смог відрізняється від вологого смогу своїми властивостями. Клімат в Лос-Анджелесі (США) сухий, тому смог тут утворює не туман, а синювату димку. Третій вид смогу — льодяний смог, або смог аляскінського типу. Він виникає в Арктиці і Субарктиці за низьких температур в антициклоні. Смоги характерні для таких міст, які розміщені в гірських котловинах, де застоюється повітря, наприклад в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Чікаго, Токіо, Мілані. Американець Луїс Батони у книзі «Чисте небо» писав: «Одне з двох, або люди зроблять так, що в повітрі буде менше диму, або дим зробить так, що на Землі стане менше людей». Смоги викликають ядуху, приступи бронхіальної астми, алергічні захво-рювання; руйнують споруди і скульптури. Усе вищезгадане засвідчує, на-скільки актуальними є питання охорони атмосфери від забруднень. Основними и найбільш дійовими методами боротьби з забрудненнями ат-мосфери є економічні. В багатьох розви-нених країнах діє продумана система зао-хочувальних i заборонних заходів, які допомагають уникнути забруднень. Фірми, що впроваджують безвідхідні технології, новітні системи очисних фільтрів тощо, отримують значні податкові пільги, що дає її переваги над конку¬рентами. У той же час ті фірми, що забруднюють атмосферу, змушені платити дуже великі податки и штрафи. У багатьох країнах, крім дер-жавних санітарно-епідеміологічних служб, за станом атмосфери слідкують також чис-ленні громадські оргашзацї («зелені» то-вариства). У Швейцарії, наприклад, власник фабрики може отримати таке повідомлення: «Ваша фабрика забруднюе повітря понад встановлені норми. Якщо Ви не встановите очисних фільтрів i не ліквідуєте забруд-нення, наша екологічна організація розпоч-не в пресі кампанію проти Baшої продукції, в результаті чого збитки Baшої фірми пере-вищать ті витрати, які Вам потрібні для встановлення системи очищення». Як пра-вило, такі попередження діють дуже ефек-тивно, оскільки отримати ярлик забруд-нювача природного середовища в цій країні рівноцінно швидкому економічному краху — ніхто не буде купувати продукції «бруд-ної» фірми. Велике значения має виховна и про-світницька робота. В тій же Швейцарії ді-тям із самого раннього віку пояснюють, що для ixньої країни, де нема практично ко-рисних копалин, чисте повітря, чисті озера і ріки є основним національним багатством. Всім відомі гірські швейцарські курорти з їхнім кришталево-чистим повітрям, сліпу-чо-білими лижними трасами, небесною бла-киттю гірських озер. Кожний швейцарець із молоком матері сприймає любов до своєї прекрасної країни, і для нього блюзнірством є сама навіть думка про те, що можна зазіхати на цю красу и чистоту. Існують також організаційні, технологічні й інші засоби боротьби з забрудненнями атмосфери. То, можливо, є сенс і для нас запозичити досвід зарубіжних країн щодо боротьби із забрудненням атмосфери.
            
Разделители для текстаРазделители для текстаРазделители для текста